IRINA BATALOW

M Å L E R I K O N S E R V A T O R
___________________________________________________________________________
Luntmakargatan 54  |  11358 Stockholm  |  Sverige  |   +46 70-471 20 88  |  info@irinakonservator.se
  Alla konstföremål åldras. Dukar blir gamla och deformerade,
färgerna tappar lyster, fernissa gulnar… Tavlan kan också ramla
ned från väggen och bli skadad…
Det är då en konservator kommer in i bilden.

Konservering och restaurering av måleri är en avancerad
teknologisk process som kräver utbildning, erfarenhet och
materialkunskap. Det behövs också speciell utrustning för att
kunna undersöka och lösa vissa problem.

Konservator Irina Batalow är utbildad i Moskva med inriktning
på konservering av ikoner och oljemålningar på olika underlag
och har mångårig erfarenhet av arbete på muséer i Moskva.
Hon har även fullföljt utbildning i konstvetenskap på Moskva
Universitet.
Irina är ordinarie Medlem i NKF (Nordiska Konservator
Förbundet) och ICOM (The International Council of
Museums).

Vanligaste problem som man brukar lösa vid konservering och
restaurering på ateljé är:
- konsolidering av färgskiktet
- ”svetsning” av revor och hål i duken
- upprättning av deformerad duk
- förstärkning av slitna och trasiga kanter
- avdubblering (dubblering sänker tavlans värde eftersom
originalduken döljs)
- rengöring av yta
- borttagning av missfärgad fernissa och gamla retuscher
- kittning och retuschering av skador
- påförning av ny skyddande fernissa

Allt arbete utförs med reversibla material och
fotodokumenteras.

Ateljén är försäkrad och erbjuder hög säkerhet.
______________________________________________________

Samarbetspartners:

Papperskonservator: Helen Skinner (www.helenskinner.se)

Konstvärdering: Iréne Carlson (www.carlsonart.se)

Transport av konst: Artmove (www.artmove.se)

______________________________________________________
Copyright: © Batalow Art & Form AB
 svenskaenglish

PORTRÄTT, 1700-TALETS FÖRSTA HÄLFT, OLJA PÅ DUK, 400 X 500 MM
 
1. FÖRE KONSERVERING OCH RESTAURERING 2. BORTTAGNING AV GAMMAL FERNISSA
 
3. PÅBÖRJAD RETUSCHERING AV SKADOR 4. EFTER RESTAURERING